Cookie voorkeuren

Selecteer welke cookies u wilt accepteren van deze website.

 • Optie 1

  Alle cookies toestaan

  Lokale opslag Toegestaan
  Sessie opslag Toegestaan
  Google Adwords Toegestaan
  Alle retargeting en advertentie cookies Toegestaan
  Alle cookies toestaan
 • Optie 2

  Accepteer alleen functionele en niet-privacygevoelige cookies (geen PII)

  Lokale opslag Toegestaan
  Sessie opslag Toegestaan
  Google Adwords Niet toegestaan
  Alle retargeting en advertentie cookies Niet toegestaan
  Sommige cookies toestaan

Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid

Via de Besteldienst worden persoonsgegevens verwerkt. Restaurant Bombero acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Restaurant Bombero en ingeschakelde derden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt Restaurant Bombero zich aan de eisen die de wet stelt.

Door het gebruiken van de Besteldienst en het plaatsen van een bestelling verstrekt Gebruiker bepaalde gegevens. Restaurant Bombero bewaard en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door Gebruiker worden opgegeven, in het kader van de door Gebruiker gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Restaurant Bombero zullen worden verstrekt of kunnen worden verkregen om te verwerken. De persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt zijn:

PersoonsgegevenVerwerking/DoelBewaartermijn
Aanhef– Voor persoonlijke aanhefOnbepaald*
Voornaam / Achternaam– Identificatie Afnemer
– Reviews (alleen Voornaam, na toestemming)
Onbepaald*
Bezorg/Afleveradres– Identificatie Afnemer
– Bezorgadres
Onbepaald*
E-mailadres– Identificatie Afnemer
– Loginnaam Account
– Kennisgeving
– Mailings (na toestemming)
Onbepaald*
Telefoonnummer– Identificatie Afnemer
– Kennisgeving
– Mailings (na toestemming)
Onbepaald*
Wachtwoord– Toegang AccountTot Account wordt verwijderd
Geboortedatum– Leeftijdscontrole bij bestellen alcohol en tabakOnbepaald*
Taalvoorkeur– Weergave website / webshop en communicatie met Gebruiker/Afnemer in gewenste taal(Lokale cookie)
Device token (voor push notification)– Kennisgeving
– Mailings (na toestemming)
Onbepaald*
IP-adres– Fraudepreventie7 dagen
Gegevens met betrekking tot transacties / betalingen / aankoopgeschiedenis– Financiële administratieOnbepaald*
Gegevens met betrekking tot gezondheid, godsdienst of levensovertuiging– Bereiden gerechten (opmerkingen bij bestelling over allergiën of kosher/halal bereiding)7 dagen
Financiële data (bijv. bank, bankrekeningnummer, creditcardnummer)– Afhandeling (online) betalingen
– Fraudepreventie
0 dagen (worden niet opgeslagen)**

* De bewaartermijn kan afwijken en voor langere of zelfs onbepaalde tijd zijn als:

 • Wettelijke bewaartermijnen dat voorschrijven;
 • Gebruiker een rechtspersoon betreft;
 • Gebruiker een Account heeft aangemaakt;
 • Gebruiker spaarpunten heeft verzameld;
 • Gebruiker toestemming heeft gegeven mailings te wensen ontvangen;
 • Gebruiker op rekening wenst te betalen (en/of nog niet alle betalingen zijn voldaan);
 • Er andere zwaarwichtige redenen zijn waarom gegevens langer dan nodig moeten worden bewaard.

In bovengenoemde gevallen dient de Gebruiker expliciet bij Restaurant aan te geven dat persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. Onder verwijderen kan ook anonimiseren worden verstaan, zodat gegevens niet meer tot Gebruiker/Afnemer te herleiden zijn.

** Betalingen verricht Afnemer direct bij een Payment Service Provider (PSP). Besteldienst verstuurt geen persoonsgegevens naar PSP, eventuele ontvangen persoonsgegevens worden direct verwijderd. Een PSP is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en voldoet aan die wetgeving en andere wetgevingen toepasselijk.

Wanneer Gebruiker bij Restaurant een bestelling plaatst, maakt Restaurant voor de afhandeling daarvan gebruik van de persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen de persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt. Deze derden voldoen minimaal aan dezelfde eisen ten aanzien van de wet zoals Restaurant en zullen de gegevens niet anders verwerken dan voor het doel waarvoor verkregen.

Gebruiker kan zich registreren om een Account aan te maken om zo makkelijker van de Besteldienst gebruikt te kunnen maken, gedane bestellingen in te zien, status facturen te bekijken, etc. Na registratie worden door Gebruiker gekozen gebruikersnaam, wachtwoord en opgegeven persoonsgegevens bewaard.

Indien Gebruiker toesteming heeft gegeven kan Restaurant Bombero Gebruiker op de hoogte brengen van nieuwe producten, diensten, aanbiedingen, etc. per per e-mail, sms- of push-berichten

Als dat nodig is voor de dienst, kan Restaurant Bombero locatiegegevens verkrijgen op basis van verstrekte adresgegevens. Deze (locatie)gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, voor het bezorgen van een bestelling. In dat geval worden alleen adres/locatiegegevens gedeeld, geen persoonsgegevens als bijv. naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Restaurant Bombero zal persoonsgegevens Gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Besteldienst kan Restaurant Bombero persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Gegevens kunnen worden doorgeven aan verwerkers. Deze verwerkers zijn contractueel betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Restaurant Bombero neemt adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen of te beperken.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Besteldienst zijn verbonden. Restaurant Bombero kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Restaurant Bombero raadt Gebruikers aan het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage in, wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens kan Gebruiker te allen tijde contact opnemen met Restaurant. Advies is dit schriftelijk of per e-mail te doen. Indien nodig kan de voorbeeldbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens worden gebruikt.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Restaurant raadt Gebruikers aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.

Cookiebeleid

Door de Besteldienst te openen en te gebruiken, gaat Gebruiker akkoord met het gebruik van cookies.

‘Cookies’ zijn stukjes informatie met alleen tekst die een website/applicatie voor registratiedoeleinden overdraagt aan de apparatuur voor het bezoeken van websites/applicaties. De Besteldienst kan met behulp van cookies belangrijke informatie onthouden waardoor gebruik van de Besteldienst gemakkelijker wordt gemaakt. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Besteldienst gebruikt, ongeacht of Gebruiker is aangemeld op een Account of niet. Net als de meeste websites gebruikt de Besteldienst cookies voor verschillende doeleinden om de online-ervaring van Gebruikers te verbeteren en voor analyses. De Besteldienst gebruikt cookies specifiek voor de volgende doeleinden:

 1. Analytische doeleinden: om gebruikersactiviteiten te analyseren om de Besteldienst te verbeteren. Door cookies te gebruiken, kan bijvoorbeeld gekeken worden naar totale patronen, zoals het aantal bezoekers, bezoeken, bestellingen, soorten browsers, soorten apparaten, etc. Dergelijke analyses worden gebruikt om inzichten te krijgen over hoe de functionaliteit en gebruikerservaring van de Besteldienst kan worden verbeterd. Analytische cookies bevatten geen persoonsgegevens en verkregen gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.
 2. Opslaan voorkeuren: om bepaalde gebruikersvoorkeuren voor de Besteldienst op te slaan. Wij kunnen bijvoorbeeld de taalkeuze opslaan in een cookie, zodat de Besteldienst direct in de gewenste taal kan worden getoond als Gebruiker terugkeert op de Besteldienst. Cookies die eventueel persoonsgegevens bevatten kan Gebruiker zelf (de)activeren. Waar mogelijk worden eventuele persoonsgegevens ook niet overgedragen naar de webserver maar alleen lokaal opgeslagen (zogenaamde lokale opslag, in het Engels: local storage).

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van de browser blijven totdat Gebruiker de Besteldienst verlaat, bijvoorbeeld voor het tussentijds opslaan van producten van de bestelling of het unieke bestelnummer voor het kunnen verwerken van de bestelling.

Permanente cookies blijven langer in het cookiebestand van de browser. De duur hangt af van de ingestelde levensduur van de specifieke cookie, bijvoorbeeld voor het opslaan van de taalvoorkeur of adresgegevens van Gebruiker.

Controleer de ondersteuningspagina’s voor cookie-instellingen van de browser voor de meest actuele instructies om opgeslagen cookies te bekijken, te verwijderen of instellingen met betrekking tot cookies te wijzigen.

Indien Gebruiker alle cookies uitschakelt, kan mogelijk geen gebruik worden gemaakt van alle functies van Besteldienst.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Restaurant Bombero raadt Gebruikers aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.

Scroll to Top
Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren